A股市场主力资金净流入13.74亿元 五粮液净流入额居始

  中证网讯 4月22日,A股市场主力资金净流入13.74亿元。从资金流入个股来望,五粮液(走情000858,诊股)主力资金净流入额居始,达8.61亿元;大北农(走情002385,诊股)、贵州茅台(走情600519,诊股)紧随其后,全天净流入资金别离达7.45亿元、7.29亿元。从走业角度来望,今日流入净额最众的是农林牧渔走业,共流入32.79亿元;流出净额最众的是医药生物走业,共流出17.78亿元。股票简称

  涨跌幅

  (%) 主力净流入额

  (亿元) 主力净流入率

  (%) 不息流入天数

  (亿元) 开盘主力净流入额

  (亿元) 尾盘主力净流入额

  (亿元) 五粮液 3.03 8.61 25.04 1 1.34 0.72 大北农 9.99 7.45 29.71 1 0.87 0.14 贵州茅台 3.71 7.29 13.42 1 7.21 0.71 广电运通(走情002152,诊股) 10.02 4.25 14.18 1 -0.24 0.27 神州泰岳(走情300002,诊股) 9.95 3.68 19.9 1 -0.16 0.04 南大光电(走情300346,诊股) 10 3.09 21.14 1 0.75 0.04 恒瑞医药(走情600276,诊股) 2.31 3.06 17.94 1 3.02 0.47 丰笑栽业(走情000713,产品展厅诊股) 10.04 2.46 25.49 1 0.85 0.08 隆平高科(走情000998,诊股) 7.36 2.41 16.96 1 0.4 0.11 长春高新(走情000661,诊股) 7.8 2.35 9.98 1 1.2 0.25 通威股份(走情600438,诊股) 4.69 2.34 10.04 1 2.32 0.05 天风证券(走情601162,诊股) 3.88 2.24 21.78 1 2.23 0.82 正邦科技(走情002157,诊股) 7.65 2.2 8.95 1 0.25 0.16 科大讯飞(走情002230,诊股) 2.06 1.97 14.93 1 -0.1 0.46 农发栽业(走情600313,诊股) 10.05 1.8 22.29 1 1.77 0.87 药明康德(走情603259,诊股) 1.6 1.76 16.93 1 1.75 0.69 华北制药(走情600812,诊股) 9.99 1.69 8.82 6 1.69 0.06 格力电器(走情000651,诊股) 1.5 1.69 9.83 1 -0.19 0.7 德威新材(走情300325,诊股) 10.08 1.69 25.46 1 -0.05 0.18 喜欢尔眼科(走情300015,诊股) 3.84 1.59 17.66 1 0.08 0.4